KARUIZAWA PRINCE SHOPPING PLAZA

Language 言語切替

TSUKIJI HARENOHI KARUIZAWATEN

AJ AJINOMACHI AJ-07・08 에리어

취급 메뉴

일식 /스시

전화번호

0267-41-1775

PAGE TOP